אודות

רקע מקדמי

יזמים המעוניינים לקדם תהליך פינויבינוי, נדרשים לבצע עבודת הכנה עם הקהילה והתושבים, הכוללת הגשת מסמכים חברתיים למנהלת והגשת תסקיר חברתי כחלק ממסמכי התוכנית, כתנאי לדיון בוועדה המקומית.  

בשל חשיבותו של ההיבט החברתי, נדרש למנות יועץ חברתי בעל ניסיון בפרויקטים להתחדשות עירונית, בשלב מוקדם ככל האפשר כחלק אינטגרלי מצוות התכנון. עבודת היועץ החברתי תונחה, תלווה ותבוקר על ידי המנהלת להתחדשות עירונית. 

התהליכים החברתיים הנדרשים ושיתוף התושבים בתהליך התכנון של מתחמי פינויבינוי, צפויים לייצר פרויקט נכון וטוב יותר עבור כל הצדדים ולהקל את הקידום הסטטוטורי. 

לקידום פרויקט התחדשות עירונית נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות, אולם, בפועל נדרש שיתוף פעולה של כל הבעלים בכדי לקדם את ההליך לכדי משמעות. גיבוש הסכמות בין בעלי הדירות בשלבים מוקדמים יכול לסייע במניעת התנגדויות וסירובים בשלבים מאוחרים יותראשר עשויים להאריך באופן ניכר את תהליך התכנון או היישום של הפרויקט.  התנהלות מכבדת, שקופה, משתפת וישרה מול בעלי הנכסים מובילה ליחסי אמון בין כל הגורמים, ומכאןלהצלחת המיזם.

מילה עלינו

חברת ת.ל.ם בע"מ הינה חברה המתמחה בתחום הייעוץ החברתי והתכנוני במיזמי התחדשות עירונית ברחבי הארץ. 

החברה מונה צוות מקצועי ומנוסה של עורכי דין ומשפטנים מהשורה הראשונה, עובדים סוציאליים חברתיים, אדריכלים בעלי שם ורזומה עשיר בתחום התכנון והבניה בכלל, ובהתחדשות עירונית בפרט.  

בהסתמך על המכלול המקצועי, אנו יודעים להעניק שירות מקיף לדיירים טרם כניסתם אל תוך הליך התחדשות עירונית וכמובן הליווי לאורך ההליך כולו עד לקבלת המפתח המיוחל לדירה החדשה.