תחומי שירות

שיתוף ציבור בתכנון

ידע מקומי ותכנון עם קהילה, אנו משתפים את הציבור בתהליך הצפוי

דיור והתחדשות עירונית

ליווי וארגון בעלי הדירות לאורך התהליך כולל הקמת נציגויות וליווי שלהן בתהליך ובניית הסכמות

פרוגרמות

תכנון המרחב הציבורי באופן הטוב והיעיל ביותר שיאפשר תהליך בניה מיטבי מכל בחינה

תכנון למגוון אוכלוסיות

אנו מתמחים בעבודה מקצועית ומדוייקת עם כל רבדי האוכלוסיה, בגילאים השונים

שיתוף ציבור וסקרים חברתיים

אסטרטגיה חברתית, סקרים ונספחים חברתיים שאנו דואגים לערוך בהתאם לצרכים המשתנים

הרצאות והכשרות מקצועיות

אנו לא שומרים את הידע שלנו רק לעצמינו! אגודת תלם מעניקה מגוון אפשרויות הכשרה וקורסים בתחום